SERTİFİKALAR

ISO / IEC 15504-2: 2003 SPICE

SPICE 2 Sertifikası

ISO / IEC 27001: 2017

Aday Group ISO /IEC  27001: 2017 sertifikasına sahip ve bilgi güvenliğine önem vermektedir.

ISO / IEC 10002: 2014

Aday Group ISO / IEC 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olması sayesinde şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımını benimser. Bu standart ile öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini amaçlar.

ISO / IEC 22000: 2005

Aday Group ISO / IEC 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetimi sertifikasına sahiptir. Her Aday Group çalışanı kaliteden sorumludur. Hepimizin Aday Group’un gıda güvenliği yönetimi ve sürekli kalite artışını korumada bir rolü ve müşterilerimize üstün bir deneyim yaşatmayı sağlamak konusunda bir tutkusu vardır.

ISO 14001: 2015

Aday Group, gerçekleştirdiği tüm ulusal ve uluslararası projelerde çevreye olan duyarlılığını maksimum seviyede tutar. ISO 14001:2015/AC:2009 sertifikasına sahiptir ve projelerini bu Çevre Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde yürütür.

OHSAS 1800: 2007

Aday Group OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kurallarını benimser ve uygular.

Çalışanlar için tüm yönleriyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması, çalışma hayatının günümüzdeki en önemli sorunlarından biri durumundadır. Birçok ülkede, özellikle bizim gibi sanayileşme yolunda ilerleyen ve gelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir. Aday Grup, çalışanlar için daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak uygular.

ISO 9001: 2015

Aday Group ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem standartlarında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve bu şartlar çerçevesinde uygulanması gereken mevzuat ve yönetmelik çerçevesinde müşteri memnuniyeti odaklı ISO standartlarında hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Tıbbi Cihaz Merkezi Yetki Belgesi